پایان نامه نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

پایان نامه نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

چکیده:
کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه و حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در حقوق و دستمزد سازمان یا مؤسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود. این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان:شناخت سیستم های کنترلی حقوق و دستمزد،شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک،ثبت لیست های حقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه                                                                 
۲-۱-بیان مسئله 
۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع 
۴-۱-  اهداف تحقیق
۱-۴-۱- اهداف علمی 
۲-۴-۱-  اهداف کاربردی
۵-۱- قلمرو مکانی
۶-۱- قلمرو زمانی
۷-۱- پرسش تحقیق
۸-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات
۱-۸-۱- تعریف پیش پرداخت
۲-۸-۱-  تعریف مساعده 
۳-۸-۱- تعریف مزد
۴-۸-۱- تعریف مزایا
۵-۸-۱- تعریف حقوق و مزایای ناخالص
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲- اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
۲-۲- اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد
۱-۲-۲- وظیفه دایره کارگزینی
۲-۲-۲- وظیفه دایره ثبت و کنترل ورود و خروج پرسنل
۳-۲-۲- وظیفه دایره حقوق و دستمزد   Payroll Department
۳-۲- دایره پرداخت 
۴-۲- قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد کار چگونه است؟
۵-۲- حقوق پایه (حقوق مبنا) 
۶-۲- مدت کار
۷-۲- کار روز و کار شب 
۸-۲- کار مختلط 
۹-۲- کار نوبتی 
۱۰-۲- اضافه کاری چیست وچه شرایطی دارد ؟
۱۱-۲- عیدی (پاداش آخر سال) کارگران مشمول قانون کار
۱۲-۲- پاداش افزایش تولید
۱۳-۲- فوق العاده مأموریت 
۱۴-۲- حق اولاد و عائله مندی
۱۵-۲- تعطیلات و مرخصی ها
۱۶-۲- کسورات حقوق و دستمزد
۱۷-۲- کسورات توافقی 
۱۸-۲- کسورات قانونی 
۱۹-۲- اجرائیات  
۲۰-۲- بیمه
۲۱-۲- حق بیمه 
۲۳-۲- بیمه بیکاری
۲۴-۲- شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
۲۵-۲- طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن 
۲۶-۲- درآمد مشمول مالیات حقوق
۲۷-۲- نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق 
۲۸-۲- حسابداری هزینه حقوق و دستمزد Payroll Accounting 
۲۹-۲- قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد 
۳۰-۲- سیستم های حقوق و دستمزد
۱-۳۰-۲- سیستم های مبتنی بر زمان
۲-۳۰-۲- سیستم های پارچه کاری
۳-۳۰-۲- طرح های مبتنی بر پاداش
۳۱-۲- توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد
۳۲-۲- ثبت پرداخت 
۳۳-۲- ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی 
۳۴-۲- حقوق
۳۵-۲- اضافات حقوق یا حقوق متعلقه 
۳۶-۲- کسورات
۳۷-۲- اضافه کار
۳۸-۲- محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار. 
۳۹-۲- محاسبه حقوق و مزایا 
۴۰-۲- مبلغ قابل پرداخت به کارکنان
۴۱-۲- لیست حقوق و دستمزد
۴۲-۲- کنترلهای داخلی حسابداری حقوق  و دستمزد
۴۳-۲- مراحل پرداخت حقوق 
۴۴-۲- فوق العاده شغل
۴۵-۲- نگاهی به نحوه سیستمی شدن حقوق و دستمزد در صنعت بیمه 
۴۶-۲-ویژگیهای یک سیستم حقوق ودستمزد بطوراختصار بشرح زیر می باشد
۴۷-۲- چارت سازمانی شرکت خاک آزما
فصل سوم: فرآیند اجرای تحقیق
۱-۳- روش تحقیق
۱-۱-۳- روش تحقیق چیست؟
۲-۳- طبقهبندی تحقیق
۱-۲-۳- روش تحقیق تاریخی: (Historical res) 
۲-۲-۳-روش تحقیق توصیفی: ( ‏Descriptive research method)
۳-۲-۳-روش تحقیق همبستگی: (Correlational research)
۴-۲-۳-روش تحقیق تداومی و مقطعی 
۳-۳- جمع بندی
۴-۳-روش گردآوری اطلاعات
۱-۴-۳-انواع روش های گرد آوری اطلاعات
۲-۴-۳- ابزار گردآوری اطلاعات
فصل چهارم: نتیجه گیری
۱-۴-نتیجه گیری
۲-۴- پیشنهادات حاصل از تحقیق
۳-۴- محدودیتهای حاصل از تحقیق 
منابع و مآخذ

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات