تحقیق فسخ نکاح

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق فسخ نکاح

تحقیق فسخ نکاح

مقدمه:
تعریف خانواده: 
۱- ازن ظر حقوقی محض، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارند و این خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یا نکاح یا رضاع حاصل می شود و خود  نکاح، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد  مشارکت در زندگی و تعاون با یکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند. 
«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برند مواد ۸۶۲، ۱۰۳۲ قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند»  ماده  ۱۰۳۲ : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است.
طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد . 
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها 
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها
«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.» 
« ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است: 
۱- بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .
۲- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد . 
۳- بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد  
«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده ۲۸ قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده ۱۱۰۵ ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . » 

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


قیمت : 14000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات